Gamla mått

Tillbaka

Längdmått --- Vikter --- Ytmått --- Myntslag --- Rymdmått


 

Längdmått:
1 Skogsmil = 1 rast =drygt 5 km
1 Näverskomil = den vägsträcka ett par näverskor höll = ca 16 km
1 Kyndelmil = den vägsträcka ett bloss brinner = ca 16 km
1 Lantmil = 18 000 alnar = 10 689 m
1 Fjärdingsväg = 1/4 lantmil = 2 672 m
1 Famn = 3 alnar = 1,78 m
1 Aln = 2 fot = 59,4 cm
1 Fot = 2 kvarter = 29,7 cm
1 Kvarter = 6 tum = 14,82 cm
1 Tum = 2,47 cm
1 Norrländsk famn = 31/2 aln = 2,08 m
1 Gutealn = 64 cm
1 Rev = 10 stänger = 29,7 m
1 Stång = 10 decimalfot = 2,97 m
1 Tvärhand = 3-4 tum = 7,5- 10 cm
1 Knogmål = ca 1/6 fot
1 Finger = ca 1/6 fot
1 Decimaltum = 10 linjer = 2,97 cm
1 Linje = 10 gran = 2,97 mm
1 Gran = 10 skrupler = 0,297 mm

 

Vikter: (enligt 1665 års riksdagsbeslut)
1 Nyläst = 100 centner = 4,25 ton
1 Skeppund = 20 lispund = 170 kg
1 Lispund = 20 skålpund = 20 marker = 8,5 kg
1 Skålpund = 32 lod = 100 ort = 425 g
1 Lod = 4 kvintin = 13,28 g
1 Kvintin = 3,32 g
1 Centner = 100 skålpund = 42,5 kg
1 Ort = 100 korn = 4,25 g
1 Korn = 42,5 mg
1 Uns silver/ guld = 2 lod
1 Lödig mark = 8 uns

 

Ytmått: (enligt 1665 års plakat)
1 Tunnland = 32 Kappland = 4 936 kvm
1 Kappland = 1 750 kvadratfot = 154,3 kvm

Ytmått: (enligt 1739 års förordning)
1 Kvadratmil = 36 milj kvadratfamnar
1 Kvadratfamn = 9 kvadratalnar
1 Kvadrataln = 4 kvadratfot
1 Kvadratfot = 4 Kvadratkvarter
1 Kvadratkvarter = 36 Kvadratverktum
1Kvadratverktum = 144 kvadratverklinjer

Ytmått: (enligt 1855 års decimalsystem)
1 Kvadratref = 100 kvadratstänger = 881,5 kvm
1 Kvadratstång = 100 kvadratfot
1 Kvadratfot = 100 kvadrattum
1 Kvadrattum = 100 kvadratlinjer
1 Kvadratmeter = 11,344 kvadratfot

 

Myntslag: (före 1776 års reform)
1 Mark = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar
1 Öre = 3 örtugar = 24 penningar

1534 präglades de första dalrarna
1 daler = 3 mark = 24 öre

1604 var
1 daler, svensk = 4 mark = 32 öre
1 rdr, slagen = 6 mark = 48 öre

1624 infördes kopparmyntfoten: dsmt: daler silvermynt, dkmt: daler kopparmynt
1Dsmt = 1dkmt
1 Rdr = 11/2 dsmt = 11/2 dkmt

1633 var
1 Dsmt = 2 dkmt
1 Rdr = 11/2 dsmt = 3 dkmt

1643 var
1 Dsmt = 21/2 dkmt

1665 var
1 Dsmt = 3 dkmt

1681 var
1 Rdr = 2 dsmt

1715 var
1 Rdr = 3 dsmt

1776 var
1 Rdr = 6 dsmt

Myntslag: (efter 1776 års reform)
1 Rdr = 48 skilling
1 Skilling = 12 run/d/stycken

År 1789 grundades riksgäldskontoret, sedlar kom dock ej växlingsbara med silver
1 Rdr specie = 2 2/3 rdr banco = 4 rdr riksgälds

År 1855 infördes decimalsystemet.
1 Rdr riksgälds = 1 rdr riksmynt = 100 öre

År 1873 ersattes riksdaler med krona.

 

Rymdmått:

Torra varor
1 Tunna = 2 spann = 4 fjärdingar = 146, 6 l
1 Fjärding = 4 kappar = 7 kannor = 18,32 l
1 Skäppa = 1/4 tunna
1 Famn bryggved = 3x 4x 11/2 aln = 3,77 kbm
1 Famn brasved = 3x 4x 1 1/4 aln = 3, 14 kbm
1 Stor famn brasved = 4x 4x 11/2 aln = 4,22 kbm
1 Kolskrinda = 18 tunnor = 26,4 hl
1 Stor stig = 12 backkorgar = 24 tunnor
1 Parm hö = 34 kubikalnar = 7,15 kbm 1728 blev det 841/2 k.aln
1 Vinterlass hö = 2 sommarlass = 4 stackar = 48 fång = 8- 10 vålmar

Våta varor
1 Åm = 60 kannor = 157 l
1 Tunna = 48 kannor = 125,6 l
1 Ankare = 15 kannor = 39,25 l
1 Fjärding = 2 åttingar = 12 kannor
1 Kanna = 2 stop = 2,6 l
1 Stop = 4 kvarter = 1,3 l
1 Kvarter = 4 ort, jungfrur = 32,72 cl
1 Ort = 8,2 cl

 Topp av sidan

 

Källa DIS