Sjukdomar i gamla tider

Här finns förklaring på de vanligaste sjukdomarna.

Tillbaka
 

Barnsängsfeber = Smitta genom orenlighet vid förlossningen, jämför Semmelweis insatser med sodatvättning
Bröstvärk = Angrepp på luftrörets grenar, utan feber, dock med hosta och heshet. Kallas även Fluss.
Bröstfeber  = Bröstvärk med feber kallas för feberfluss eller bröstfeber.
Bukrev = Kolik
Difteri = Allvarlig halsinfektion
Dragsjuka = Mjöldrygeförgiftning
Durklopp, durchlopp = Kolik
Engelska sjukan = Rakitis
Fettsot = Sjuklig fetma genom endokrina störningar eller övergödning
Flen = Hjärtsmärta, jmfr Fluss
Fläckfeber = Tyfus, bakterieinflammation med vätskande utslag
Frossa = Malaria. Fram till 1900- tal vanlig även i norden. Myggan lever kvar, men smittämnet är borta...
Gangrän = Kallbrand, ruttnande sår
Hektit = (Hektisk feber) kallar man den tärande, med stark afmagring, ymnig, klibbig svett, hastig liten puls, hög temperatur.
Håll och styng (sting) = Lunginflammation
Kolera = Allvarlig maginfektion från 1830- talet
Krampsjuka = Mjöldrygeförgiftning
Kräftan = Cancer
Löpsjuka = Kolik
Mjölkflen = Inflammation av mjölkkörteln
Moderspassion = Hysteri vanligen ur traumatiska födselupplevelser
Månsjuka = Epilepsi
Nässelfeber = Allergireaktion, vanligtvis på matämnen
Obstruktion = Tilltäppning, särskildt tarmarnas tilltäppning med hårda exkrement, förstoppning
Pest = Bakterieinf av Pasteurella pestis, olika binamn beroende på sjukdomsstället
Rakitis = Engelska sjukan, D- vitaminbrist
Rev = Kolik
Ris = Rakitis
Ros = Streptokockinf, huden varm, öm och stram
Rots = Näsinfektion
Ryl = Gikt eller reumatism
Ryl = Knöl eller valk
Rödsot = Dysenteri
Skrofler = TBC i lymfkörteln
Sot = Sjukdom
Strupsjuka = Difteri
Stryparsjuka = Difteri
Torsk = Troligen munsvamp
Tvinsot = Avtyning genom endokrina störningar
Vattusot = Bukvattensamling pga lever, hjärtsvaghet, tumör
Vattusot = Hudödem
Åt = Cancer
Äten = Cancer
Örsprång = Inflammation ev mellanörat

Topp av sidan

Källa DIS