Åseröd. Kompletteras med bilder efter hand.

Huset med de gamla fönstren.


  

Reparation av köksväggen, samt byte av fönster. 1986


Bygge av fästmansveranda.


Bertil läcktar om efter att ha lagt masonit på taket. 1980


 

Resultatet av restaureringen

 


Reparation av ladugårdstaket. 1977


Oklippt gräsplan


Gräsplanen från andra hållet. Klippt.