Elin Berhardina Hansson 1898-1981
 
Angelas mormor. (Född Hansson)
Bodde på Åseröd