Ester och Ernst Johansson, Spräcklet. Faddrar åt Lillie Karola Gustavsson f. 1930-11-01