Carl Josef Henning Josefsson 1889-1946
 
Grundade 1938 Restaurant Fjällbacka Havsbad, som
visade sig vara av den allra största betydelse för badortens framåtskridande.
Kapten, Konstnär, Diktare
Tog sig sedermera efternamnet Åserud