Torin Leonard Isaksson 1872-1952
 
Farbror till Ellida Hansson