Överst från vänster: Lillie, Gunnel, Torbjörn, Elsa, Blenda
Nederst: Elin, Majvor, Berthold