Josef Johannesson och Lotta Larsdotter nedtecknade tiden för deras barns födelser. Dock ej för deras sista barn, dottern Emma Lovisa, född 10 sept. 1875.
 
Texten:
Johan Leonard är född den 4-e Juni 1859 omkring klockan 3 på morgonen.
Hans Oskar är född den 7-e April 1861 vid pas klockan 3 på eftermiddagen.
Gustaf Brunius är född 5-e Juni 1863 vid samma tid som Johan på morgonen.
David Theodor är född den 9-e Agusti 1867 klockan half ett på morgonen.
Åseröd 75