Erhållna bilder ur album från Agda och Axel Carson. samt Sune och Emmy Karlsson, Krossekärr 
Med förhoppning att någon person skall kännas  igen. Svar emottages tacksamt Webmaster
                                                Klicka i bilden för större storlek.
Nr-01
Nr-02
Nr-03
Nr-04
Nr-05
Nr-06
Nr-07
Nr-08
Nr.-09
Nr-10
Nr-11
Nr-12
Nr-13
Nr-14
Nr-15 Evert
Nr-16
Nr-17
Nr-18