Välkommen till vår släktforskning.

Här finner du släktträd med bilder, biografier och anekdoter. Läs legenden om Tomas Kock, eller avtalet mellan Jöns Persson på Tjärnö och svågern Jöran Björnsson.    

Skriv in rätt lösenord i rutan.
Angelas släkt - Ledtråd: Vem vet det mesta om Åseröds-släkten ?
Thords släkt - Ledtråd: Var är Thord född ?

Klarar du inte lösenordet  : kontakta webmaster        

"Det förflutna existerar endast genom våra
kunskaper om det och förändras med dem.
Det skapas av vårt vetande och omskapas
genom tillförseln av nytt vetande. Processen
kommer att fortgå till tidens ände."             
(V Moberg, "Min svenska historia", 1970)

Murphy's släktforkningslagar --------Uppdateringar------------Kändisar----

Öppna större fönster;  klicka på  Vår släkt och skriv in lösenordet i det nya fönster som öppnas.