Dokument och foton /  Antabeller                 

 Arvsskifte Johannes Larsson  1859  Förmyndarprotokoll Hans Oscar Josefsson  1915
Bouppteckning Johannes Larsson  1858 Kontrakt David Teodor Josefsson  1895
Arvsskifte Josef Johansson  1894 Arvsskifte David Teodor Josefsson 1946
 Bouppteckning Josef Johansson  1892  Dokument födda Åseröd 1875
Arvskifte Josef Johansson  1894 Originaldokument  1787
Undantagskontrakt Lotta Larsdotter  1894 Karta över Åseröd 1858
Bouppteckning Lotta Johansson  1915  
Lagfart Katarina Albertina Andersdotter  1895 Ladugården från berget 1976
 Bouppteckn. Katarina A. Andersdotter  1921  Åseröd ca: 1900
Arvskifte Anders Laurentius Carlsson  1886 Åseröd ca: 1923
Bouppteckning Hans Oscar Josefsson  1918  Åseröd-1: 1958

Köpebrev   Långesjö    1922

Åseröd-1: 1980
Intyg David - Katarina 1915
Inb. Testamente D. Josefsson - K. Josefsson  1923
Åseröd-4: 1958
Åseröd-4: 1986
Lagfart  Josef Johannesson - Lotta Larsdotter  1859  
   

Fotografier från Skistad Norge  Thords fm - Antabell Anna Jacobsd. Skistad f. 1894 - d. 1934
  Thords ff - Antabell Carl Edvin Olsson f. 1882 - d. 1952
  Thord mm - Antabell Ebba Viktoria Malm f. 1895 - d. 1968
  Thords  mf - Antabell Artur Agaton Holmberg f. 1893 - d. 1978
Fotografier från Åseröd Tanum  
  Angelas mm - Antabell Elin Bernardina Hansson f. 1898 - d. 1981
  Angelas mf - Antabell Berthold Gustafsson f. 1895 - d. 1982
Fotografier från Krossekärr Tanum Angelas fm - Antabell Agda Charlotta Larsson  f, 1890 - d. 1980
  Angelas ff - Antabell Axel Osvald Carlsson f. 1883 - d. 1971
Fotografier Åseröd-Okända / Krossekärr-Okända