Dokument och foton /  Antabeller                 

 Arvsskifte Johannes Larsson  1859  Inb. Testamente D. Josefsson - K. Josefsson  1923
Bouppteckning Johannes Larsson  1858 Lagfart  Josef Johannesson - Lotta Larsdotter  1859
Arvsskifte Josef Johansson  1894 Förmyndarprotokoll Hans Oscar Josefsson  1915
 Bouppteckning Josef Johansson  1892  Kontrakt David Teodor Josefsson  1895
Arvskifte Josef Johansson  1894 Arvsskifte David Teodor Josefsson 1946
Undantagskontrakt Lotta Larsdotter  1894  
Bouppteckning Lotta Johansson  1915  
Lagfart Katarina Albertina Andersdotter  1895 Dokument födda Åseröd 1875
 Bouppteckn. Katarina A. Andersdotter  1921  Ladugården från berget 1976
Arvskifte Anders Laurentius Carlsson  1886 Karta över Åseröd 1858
Bouppteckning Hans Oscar Josefsson  1918   Originaldokument  1787

Köpebrev   Långesjö    1922

Åseröd ca: 1900
Intyg  David - Katarina  1915 Åseröd ca: 1923

Fotografier från Skistad Norge  Thords fm - Antabell Anna Jacobsd. Skistad f. 1894 - d. 1934
  Thords ff - Antabell Carl Edvin Olsson f. 1882 - d. 1952
  Thord mm - Antabell Ebba Viktoria Malm f. 1895 - d. 1968
  Thords  mf - Antabell Artur Agaton Holmberg f. 1893 - d. 1978
Fotografier från Åseröd Tanum  
  Angelas mm - Antabell Elin Bernardina Hansson f. 1898 - d. 1981
  Angelas mf - Antabell Berthold Gustafsson f. 1895 - d. 1982
Fotografier från Krossekärr Tanum Angelas fm - Antabell Agda Charlotta Larsson  f, 1890 - d. 1980
  Angelas ff - Antabell Axel Osvald Carlsson f. 1883 - d. 1971
Fotografier Åseröd-Okända / Krossekärr-Okända