Veddö 
Historik sammanställd våren 1983 av                                                                                                              Tillbaka
         
Gunborg Holmberg

Veddö är numera en halvö som förbindes med fastlandet av en smal landtunga. Halvön består av klipp- och sandstränder, rika på uppspolade snäck- och musselskal, hed och ängsmarker med en mycket rik flora av bl.a. en del mer sällsynta växter och blommor.
Snårvegetationen på västra sidan kännetecknas framför allt av rosor, en, slån liguster, murgröna, kostertistel, strandvallmo m. fl.
Av träd på halvöns nordöstra del växer ek med inslag av ask, alm, hassel och idegran förutom av gran, tall och björk.
Här finns ett rikt fågelliv i anslutning till snåren. Av småfåglarna kan nämnas bl.a. hämpling, törnsångare, törnskata, ärtsångare, näktergal och gulsparv. De vidsträckta öppna hedmarkerna hyser en fast stam av orre.
Större delen av Veddö är sedan år 1967 naturreservat. Det är ett mycket attraktivt område eftersom det är så lätt att komma hit både sjö som landvägen. Här finns fina bad såväl vid klippor som sandstränder, samt fina promenadleder.
Det. äldsta huset som vi vet, låg ovanför tegelbruket, se kartan.
De äldsta kända som bodde här voro:
Olof Persson född ca: 1695 död 1773 hh. Börta Johansdotter född ca: 1703. De hade inga egna barn, men hade en fosterson Börje Hansson fd. 30-10-1748 på Otterön dd. 25-6-1826. Han gifte sig med Agneta Wingård fd. 12-6-1752 dd. 12-4-1824.
De fingo barnen: Britta Lisa f. 1773, Didrik f. 1778, Hans f. 1780 d. 1788, Inger Helena f. 1783 och Johannes f. 1790 se bil. 1
Didrik blev skeppare och gifte sig med Lena Andersdotter f. 1786 i Qville, de fick 3 söner varav en dog som helt liten.
Sonen Anders Hendrik Didriksson f. 1807 gifte sig med Britta Lena Nilsdotter f. 1804 på Musön de fingo fem barn. Anders Hendrik dog på 1830-talet. Änkan flyttar 1850 till en av döttarna som har gift sig till Långedal under Oxtorp.
De flyttar till Göteborg 1856 utom änkan som flyttar till äldsta dottern som är bosatt i Danmark.
Hit till Veddö flyttar under tiden 1821 - 1825 Hans Grimberg f. 1787 i Qville och hh. Martha Olsdotter f.1784 i Ertseröd, Tanum, tidigare gift med Lars Bohlin i Qville.
De hade barnen Olle f. 1821, Rebecka Fredrika f. 1818, Lena Maja f. 1826 och Mathilda Henrietta f. 1829 samt hennes son från första giftet Lars Reinhold Bohlin f. 1810 gift till Musön 1835.
Gården delas och Johan 0lsson f.1813 i Vik bygger sitt hus i Veddövadet. Han gifte sig med Anna Lisa Andersdotter f. 1819 i Kämpersvik. De får barnen Isak Malkom f. 1841, Anders Edvard f. 1843 d. 1856 och Augusta Elisabet f.1848.
Hans Grimbergs son Olle övertar sitt hem och gifte sig med kusinen Johanna Maria Olsdotter f. 1825 från Ertseröd. De får barnen Olle Martin f. 1853, Lena Charlotta f. 1850, Hilma Albertina f. 1856, Gerda Mathilda f. 1858, Carl Theodor f. 1860 d. 1862.
Olle är båtskeppare tillika med att han brukar 1/2 Veddö. Han bygger sitt hus något närmare Veddövadet. Huset står ännu kvar med några små yttre ändringar såsom att köksingången är borttagen samt den lilla broverandan med tak se fotot, och en balkong är byggd åt sjösidan.
Olle Grimberg drunknar den 22-12-1860 i oväder på resa från Fjällbacka, då även afsk. soldaten Andreas Lustig 50 år från Åseröd, torpar ungk. Olle Johansson 33 år under Åseröd och toparsonen Aron Magnusson under Kämpersvik drunknade.
Olle Grimbergs hustru dör den 17-1-1862. Barnens farfar flyttar hit efter faderns död och blir barnens stöd efter deras stora förlust av föräldrarna. Hans Grimberg dör den 29-9-1869 ( hans hustru hade dött redan 1852). Barnen kommer då till moderns bror Andreas Olsson och hh. Lena Olsdotter i Ertseröd. Lena Charlotta flyttar till Qville 1870,
Hilma Albertina och Gerda Mathilda flyttar båda till Göteborg 1871, brodern Olle Martin blir sjöman och bosätter sig i Australien.
Han hade en ättling som var här i feb. 1982 för att se Veddö och blev lycklig över att huset stod kvar.
När barnen hade flyttat till Ertseröd blev deras faders kusin kapten Reinhold Martin Bohlin f.1845 och hh. Hilma Andersdotter f. 1849 ägare. De hade en son och en dotter, de flyttade 1875 till Göteborg. Sedan blev Erik Jonasson f. 1835 La: Anrås ägare. Han var och förblev ogift, hans syster Chatarina Jonasdotter f. 1827 skötte hans hushåll.
De fostrade upp sin brorsdotter Augusta Elisabet Andersdotter f. 1844.
1895 anställer Erik drängen Johan Adolf Olausson f.1871 och 1898 kommer Johans syster Hilrna Josefina Olausson f.1863 hit som piga. Erik Jonasson blir liggandes de sista åren av sitt liv och syskonen Olausson sköter honom tills han dör 1903. Johan och Hilma har dessförinnan köpt gården, 1/16 på dem var. De står som ägare endast en kort tid.
Hilma gifter sig 1906 med Olle Alexandersson Långesjö och Johan hade gift sig redan 1900 med Sara Maria Johansdotter f. 1883.
De bor i ett hus hus i Björnhålet på Veddö, se kartan. de får åtta barn födda 1901 - 1916. Familjen flyttar i omgångar till Amerika.
När alla var samlade där återvände Johan och köper Pålstorpet under La: Anrås.

 

 

 

Gården 1 /8 och även den andra 1 /8 har köpts av
Johan Ferdinand fd. 5-3-1859
hh. Emelia Josefina Wingård fd. 1-1-1871,
Josef  fd. 24-10-1893 , Ernst fd. 17-7-1897,
Karla  fd. 26-12-1899.
Huset byggdes 1860 av sjökapten Olle Grimberg.
 

 

(Från en fotostatkopia)

Johan Ferdinand Andersson f.1859.d.1920 och hh. Emelia Josefina Wingård f. 1871. De har barnen : Josef Fridolf f. 1893, han blir sjökapten, Ernst Alexius, f. 1897 och Klara Stefania f. 1899 och gifte sig med Gustaf Isaksson på Veddö. Ernst övertar hemmet och gifte sig med Alma Magnusson f. 1901 från La: Anrås. De blir barnlösa och Almas brorsdotter Aina Magnusson f. 1935 och hennes make Torvald f. 1925 är nu ägare och bor där sedan 1979.
Så har vi den andra halvan som ägdes av Johan Olsson f. 1813 i Vik och hh. Anna Lisa Andersdotter f. 1819 i Kämpersvik. Deras dotter Augusta Elisabet f. 1848 gifte sig med Carl Johan Dahlberg f. 1843 drunknade 26-2-1897 och övertog gården.
De fick tre döttrar, två dog som helt små och den tredje Ida f. 1879 gifte sig 1903 med Skräddaren Torin Hansson f.1876 och bodde där till 1913 då de flyttar till Kärnpersvik. De hade då åtta barn.
Johan Olssons son Isak Malkom Johansson f. 1841 gifte sig d. 27-10-1865 med sin kusin Hedda Josefina Carlsson f. 1842 i Vik, men lyckan varade ej länge, redan den 3-12 samma år dör hon. Han förblev änkeman till d. 17-10-1884 då han gifte sig med Olena Ferdinandsdotter fd.12-9-1863 i Kuseröd.
De får barnen Anders f.1884, Olivia f. 1886, Ada f.1887, Edvard f. 1888, Bolette f. 1889, Anna f. 1892, Gustav f. 1895, Harald f. 1897, Karl f. 1900, Torvald f. 1903 Fritz f. 1906.

 

Britta Högbom fd. 15-5-1917
Olena Johansson fd. 12-9-1863
Frida Gustavsson fd. 7-8-1863

Huset byggt av Isak Malkom Johansson
fd. 13-5-1841, ca: 1865

 

 

 

 

 

(Från en fotostatkopia)

Isak Malkom Johansson har bygtt sitt hus på Skutebacken, han dör 1914 sedan med tiden övertar yngste sonen Fritz hemmet, han gifter sig med Evy Nyberg f. 1909 från Skellefteå. Fritz bygger om och höjer huset så det blir i två våningar, han säljer det på 1950-taIet till Bankdir.
Sten Wetter som har det till sommarbostad, själv flyttar Fritz till Göteborg.
Isak Malkoms äldste son Anders gifter sig 1912 med Elida Gustavsson f. 1889 i Heljeröd d. 1979. De har barnen: Sten f.1913, Nanny f. 1914, Allan f. 1916, Frank f, 1918, Uno f, 1920, Sonja f, 1922, Arnold f. 1924 och Anna Lisa f.1930.
Av Anders och Elidas barn har Arnold hemgården och flesta av de övriga har byggt sig fritidshus på Skutebacken. Anders hade byggt sitt hus intill faderns men något närmare Veddökilen. Se karta.
Isak Malkoms dotter Anna gifte sig med Adolf Högbom, de bodde där Vimmer nu bor.
Gustaf Isaksson gift med Klara Andersson f. 1899 även hon från Veddö, de får en dotter, Ingegerd, som gifter sig med Valter Lång från Kämpersvik, han är nu kyrkoherde i Tengeby på Orust. De äro nu ägare av huset.

Veddös befolkning har livnärt sig förutom av jordbruket på fiske och fraktfart. På detta århundrade har det funnits 5 båtar som ägts av Isaksöner. En kutter vid namn Florens ägd av Anders Isaksson. Såld på 1920-talet, sedan köpte han en skuta som fick samma namn, den såldes 1944.
Gustaf Isaksson hade en kutter som hette Ruth, såld på 1950-talet.
Edvard Isaksson ägde en kutter som hette Hamilton, det var på 1915. Sedan köpte Edvard och Karl en tremastare som hette Asynia köpt på 1920-talet och såld på 1930-talet.
På Veddö fanns ett tegelbruk som byggdes och drevs av Erik Jonasson och hans bröder Johannes, här gjordes taktegel samt syltkrukor, men ej av den vanliga sorten utan fyrkantiga och till färgen bruna.
Här på Veddö fanns det 7 till 13 dovhjortar inhägnade under tiden 1964-1978.
Ernst Andersson hade en garnbåt med vilken han trafikerade Veddö och Fjällbacka när det var någon som behövde hjälp med transport.
Innanför Veddö ligger Veddökilen med en skyddad naturlig hamn. Här har Tovald Andersson på senare år byggt tre stora bryggor med plats för ca: 150 båtplatser.
Nu finns fyra sjöbodar fast bara en används som sjöbod, de andra är omgjorda till sommarbostäder.


      
 

 
 
 
  "Hafsten”
  Josef Andersson
  f. 1893 Veddö
  var kapten på
  denna båt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ernst Andersson utanför ladugården som ligger
strax till vänster om mangårdsbyggnaden
Olle Grimberg byggde 1860.

Ladugården torde vara byggd samtidigt. 
 
 
                          Innanför Veddö ligger Veddökilen med en skyddad naturlig hamn.
Här har Torvald Andersson på senare år byggt tre stora bryggor med plats för ca: 150 båtplatser.
       Nu finns fyra sjöbodar fast bara en används som sjöbod, de andra äro omgjorda till sommarbostäder.